سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چگونه بهترین برند سمعک را چگونه انتخاب کنیم

     اگر چه روند رشد تئوری ذهن نسبتا منظم است، اما تفاوت های خودی زیادی در سرعت رشد وجود دارد. سرعتی تنظیم سمعک که در آن ادارکات تئوری ذهن رشد می کند، به طور واضحی به سرعت رشد زبان ربط دارد.( Milligan 2007). معمولا بین کودکان در حال رشد، آنهایی که پیشرفت زبانی بیشتری داشتند، همچنین در اجرای تکالیف تئوری ذهن بیشتر پیشرفت می کنند. همچنین، جمعیت هایی که تاخیر رشد زبانی دارند، تاخیر در رشد ادراکات تئوری ذهن را نیز نشان می دهند. کودکان دچار اوتیسم، که معمولا تاخیر در رشد زبان دارند، تکالیف تئوری ذهن را به طور ضعیف انجام می دهند. ( Tager 2005) 

      همچنین، کودکان ناشنوایی که والدین شنوا دارند، معمولا تاخیر زبانی دارند زیرا آنها نمی توانند زبانی که والدینشان استفاده می کنند را بشنوند، و این کودکان در رشد تئوری ذهن نیز تاخیر دارند. جالب است که کودکان ناشنوا، که نشانه های زبانی نوزادی را کسب کرده اند، در ادراک تئوری ذهن تاخیر نشان نمی دهند. (P.devilliers 2005). رشد زبان کودکان ناشنوا و کودکا اوتیستیک، در فصل 10 بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

     چرا احتمال دارد مهارت زبانی با اجرای تکالیفی که ادراک تئوری ذهن را ارزیابی می کند، مرتبط باشد؟ در این نوشته 4 دلیل پیشنهاد شده است. اولین دلیل این است که تکالیف تئوری ذهن تکالیف تکاملی هستند، بدین ترتیب کودکانی که پیشرفت زبانی بیشتری داشتند بهتر قادر به دنبال کردن داستان های ( موضوعات) ارائه شده هستند. بر طبق این دلیل شناخت درگیر در ادراکات تئوری ذهن و زبان به هم وابسته نیستند. مدرکی اظهار می کند، به هر حال رابطه ی واقعی بین مهارت های زبانی و اجرای تئوری ذهن وجود دارد، صرف نظر از درخواست تکالیف، در چندین مطالعه ی مختلف تکالیف عقیده نادرست برای کودکان با تنوعی از راه های مختلف و با درخواست های کلامی بزرگتر و کوچکتر، ارائه شده است، یافته های کلی این است که رابطه ی بین مهارت زبانی و درک تئوری ذهن دور از هم نیستند، به عنوان مثال یک نتیجه ی این ها، دست ورزی هاست 

منبع:

https://tehransafir.com/